Mé první cesty do těchto končin proběhly ještě za dětských let, kdy se jednalo o letní výlety k moři s rodiči.

Dnes je to však trochu jinak,  v létě jsem v jižní Evropě nebyl ani nepamatuji a moře už také není takové lákadlo.

Mých cest roadtripů zejména na Balkán byl již nespočet a zbytek se postarají levné pravidelné letecké linky do Španělska, Portugalska nebo Řecka.